Vertalen

Een dagelijkse bezigheid

Vrijwel dagelijks, op basis van een beschikbaarheid van zes werkdagen per week, vertaalt Lasertext teksten uit het Engels, uit het Duits en uit het Frans naar het Nederlands.
Per slot van rekening is de man achter Lasertext een geboren Nederlander en… hij meent dat je daarom niet tegen betaling foutloos in een vreemde taal kunt schrijven, tenzij het je moerstaal is.

Bij vertalingen van Lasertext moet u niet denken aan letterlijke vertalingen. Daarvoor is elk taal, uit elk land of landstreek veel te verschillend. ‘Engels’ wordt gesproken èn geschreven in Engeland, Amerika, Nieuw-Zeeland, Australië, Zuid-Afrika of komt uit landen waar mensen menen wel ‘Engels’ te kunnen schrijven. Datzelfde geldt voor Duits… denk aan noord-Duits, zuid-Duits, Hochdeutsch, of het Duits uit nabuurlanden als Oostenrijk en Zwitserland.
Ook Frans is er in verscheidene varianten, afhankelijk van landstreek of grensstreek.

Vertaalwerk van Lasertext heeft in de regel als basis “en hoe zouden we dat nu eens in het Nederlands zeggen”. Afhankelijk van de aard van de brontekst moet een vertaler zich dan bepaalde vrijheden kunnen veroorloven. Zo vergt het vertalen van een gebruikershandleiding voor een machine, die onderworpen is aan de Machinerichtlijn, een andere benadering dan het vertalen van algemene voorwaarden, leveringsvoorwaarden, licentieovereenkomsten, dienstbetoonovereenkomsten of contracten.

Waar een vertaler bij de laatste soort heel dicht qua formulering bij de – veelal door juristen geschreven – brontekst moet blijven, is dat voor gebruikershandleidingen anders. Vaak zijn die documenten geschreven door technici met een ander soort taalvaardigheid. De vertaler moet dan terdege opletten op de volledigheid van de formulering, de juistheid van de bewering, de duidelijkheid en de juistheid van notatie van technische grootheden en eenheden. Ook de schrijfstijl van de brontekst in de ene taal is niet noodzakelijk die van de brontaal. Veel Duitstalige documenten zijn voor ons gevoel ‘achterstevoren’ en ‘afstandelijk’ en in een passieve, lijdende vorm beschreven, terwijl het in ons Nederlandse benadering meer gaat op een actieve stijl waarin de lezer persoonlijk wordt aangesproken en hem wordt verteld iets wel of vooral niet te doen.

Zinsbouw, woordkeus, technische terminologie, het liefst in het Nederlands, zonder voorbij te gaan aan ingeburgerd vakjargon uit het desbetreffend vakgebied.
En… als de doeltekst zowel bedoeld is voor Nederlands lezende en sprekende doelgroepen in Nederland en België dan moet je kiezen voor neutrale woorden, die niet teveel neigen naar Vlaamse spreektaal, noch naar de ‘Franse’ woordkeus in het N-ABN. Soms verdient dan een woordkeus uit het B-ABN de voorkeur.

Zoekt u dus een vertaling voor uw gebruikershandleidingen, contracten, overeenkomsten, persberichten, persartikelen, teksten voor uw internetsite…?
Dan kunt u bij Lasertext terecht. Snel en deskundig.