Redigeren

Bronmateriaal komt op vele manieren beschikbaar.

Bij vertaalwerk is dat veelal een brontekst in een vreemde taal; bij schrijfwerk gaat het om ‘briefings’, of allerlei soorten schriftelijk materiaal, zoals aantekeningen, product-, proces- en procedurebeschrijvingen of mondeling overgedragen kennis.

Vaak ook schrijft de opdrachtgever zelf een brontekst en wil die dan door een tekstschrijver laten corrigeren of redigeren.
Vooral op het gebied van telecommunicatie, informatietechnologie of financieel/economische onderwerpen – behoeft de brontekst vaak een ‘navertaling’ van het Nengels (Nederlands doorspekt met Engelse termen), zoals ‘insiders’ die spreken en schrijven naar begrijpelijk Nederlands voor gebruikers. Zij immers zijn niet altijd ingewijd in het vakjargon en kennen soms geen notie van de betekenis of strekking van een woord uit dat vakjargon.