Offerte

Lasertext maakt graag een offerte voor u op basis van uw wensen qua vertaalwerk, schrijfwerk of redigeerwerk. Aan de hand van bronmateriaal, de manier waarop die beschikbaar is of moet worden vergaard – kan een inschatting worden gemaakt voor (a) de inspanning om het bronmateriaal zo voor te bewerken dat er kan worden vertaald, geschreven of geredigeerd, en (b) de inspanningen om daadwerkelijk te vertalen, schrijven of redigeren.
De prijs is mede afhankelijk van de beschikbaarheid en toepasbaarheid van schrijf- en vertaalhulpmiddelen en de gewenste levertijd.

Wij offreren schriftelijk en wij accepteren uw schriftelijke opdracht door middel van een opdrachtacceptatie. Transparant en duidelijk.
Facturatie geschiedt in principe bij of zo snel mogelijk na levering.
Betaling voor geaccepteerd vertaal-, schrijf- of redigeerwerk wordt binnen 15 dagen na factuurdatum verwacht, tenzij u binnen 8 dagen na levering schriftelijk laat weten dat u – met redenen omkleed – de levering niet accepteert.
Na ontvangst van uw onherroepelijke betaling (per bancaire overboeking of PayPal) ontvangt u daarvan bericht, wat tevens de overdracht van het gebruiksrecht op het vertaal-, schrijf- of redigeerwerk inhoudt.
Het auteursrecht op het geleverde schrijf-, redigeer- of vertaalwerk blijft bij Lasertext | T+W LOF bv berusten.

Wilt u een offerte aanvragen?

Offerte-aanvraag